تله زنبور قرمز

  • تله زنبور قرمز

 

نحوه استفاده:

وسط توری تله طعمه(گوشت یا چربی گوسفند و مرغ)میگذارید و از قسمت زیرین زنبورهای قرمز وارد میشوند و جذب طعمه شده و در قفس حبس میشوند،سپس میتوانید زنبورهارا از بین ببرید.

ناموجود