درپوش قفس شاخون هفت گوهر

370 تومان

  • محصول جدید شرکت هفت گوهر
  • دارای فضای مناسب جهت قرار دادن خمیرشیرین
  • اتصال آسان به قفس شاخون هفت گوهر

5204 عدد در انبار