سرندی سبد ده قاب هفت گوهر

205,000 تومان

سرندی سبد ده قاب هفت گوهر منطبق با سبد 10 قاب هفت گوهر و مجموعه قاب گردان هفت گوهر است که باید جدا تهیه شوند.

تولید شرکت هفت گوهر

13 عدد در انبار