پودر جایگزین گرده پروبی( سطل دو کیلوگرمی)

248,000 تومان

  • حاوی پروتئین هیدرولیز شده گیاهی، پودر شکر میکرونیزه
  • پروتئین تک یاخته ای، پروبیوتیک، اسید های آلی
  • مواد معدنی، مولتی ویتامین، اسید های آمینه
  • مناسب برای افزایش مقاومت زنبورعسل
  • سطل دو کیلوگرمی

7 عدد در انبار