پودر جایگزین گرده پروبی( کیسه ۱۰ کیلویی)

789,000 تومان

  • حاوی پروتئین هیدرولیز شده گیاهی، پودر شکر میکرونیزه
  • پروتئین تک یاخته ای، پروبیوتیک، اسید های آلی
  • مواد معدنی، مولتی ویتامین، اسید های آمینه
  • مناسب برای افزایش مقاومت زنبورعسل
  • کیسه ده کیلویی

5 عدد در انبار