آدرس : قم ، بلوار کبیری ، خیابان قائم ، کوچه ۱۷ ، زنبورکده بامار
فروش: ۰۹۱۲۴۵۲۰۸۲۲
مشاوره : ۰۹۱۲۴۵۲۵۶۴۷
فروشگاه ۳۷۲۳۶۶۰۵_۰۲۵
ایمیل : info@bamarhoney.com

کانال بامار در آپارات
اینستاگرا م تجهیزات بامار
تلگرام تجهیزات بامار
واتس اپ تحهیزات بامار