آرشیو دسته بندی: اخبار زنبورداری

رتبه سوم تولید عسل در دست کدام استان است؟

استان فارس

رتبه سوم تولید عسل در دست کدام استان است؟ مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی استان گفت: این استان با 11درصد تولید عسل کشور رتبه سوم را دارد. یک میلیون و 230هزار کلونی در این استان فعال است.  در ادامه سید محمد مهدی رضوی گفت تفاهم نامه‌ای را با مرکز فنی حرفه‌ای مبنی بر برگزاری دوره‌های آموزشی