ایزولاتور 2قاب فلزی

375,000 تومان

ایزولاتور زنبورعسل 2 قاب برای محصور کردن ملکه زنبورعسل روی 2 شان زنبور می باشد.

ناموجود