ترانس موم دوز الکترونیکی هفت گوهر

1,200,000 تومان

ترانس موم دوز وسیله ای برای نصب برگه موم بر روی قاب میباشد.

با این وسیله شما دیگر لازم نیست که آب گرم کنید.

موم دوز را با فشار روی موم بکشید و موم ذوب شده بر روی قاب بریزید.

در کمتر از ۵ ثانیه شما می توانید به راحتی یک قاب را موم دوزی کنید.

به این صورت که ابتدا موم را در شیار قاب قرار داده و قاب را در حالیکه موم زیر سیم ها قرار دارد روی تخته موم دوز قرار می دهید و دو گیره سر ترانس را به دو سیم مجزا مطابق شکل اتصال می دهید و شاسی ترانس را فشار می دهید تا سیم ها به داخل موم نفوذ کنند.

حالا کار تمام شده و یک قاب موم دوزی شده دارید.

 

8 عدد در انبار