ترانس موم دوز هفت گوهر

938,000 تومان

ترانس موم دوز وسیله ای برای نصب برگه موم بر روی قاب میباشد.

با این وسیله شما دیگر لاز م نیست که آب گرم کنید.

موم دوز را با فشار روی موم بکشید و موم ذوب شده بر روی قاب بریزید.

در کمتر از ۵ ثانیه شما می توانید به راحتی یک قاب را موم دوزی کنید.

به این صورت که ابتدا موم را در شیار قاب قرار داده و قاب را در حالیکه موم زیر سیم ها قرار دارد روی تخته موم دوز قرار می دهید و دو گیره سر ترانس را به دو سیم مجزا مطابق شکل اتصال می دهید و شاسی ترانس را فشار می دهید تا سیم ها به داخل موم نفوذ کنند.

حالا کار تمام شده و یک قاب موم دوزی شده دارید.

 

ناموجود