خرک مخزن دار کوچک

1,800,000 تومان

خرک مخزن دار کوچک

  • دارای مخزن جهت جمع آوری عسل سر پولک ها ، دو صفحه پولک تراشی و انبار شان
  • سایز کوچک خرک مخزن دار حدودا ۶ قاب جا میگیرد

4 عدد در انبار