خرک مخزن دار کوچک

2,160,000 تومان

خرک مخزن دار کوچک

  • دارای مخزن جهت جمع آوری عسل سر پولک ها ، دو صفحه پولک تراشی و انبار شان
  • سایز کوچک خرک مخزن دار حدودا ۶ قاب جا میگیرد

1 عدد در انبار