خمیرشیرین غنی شده بامار

69,000 تومان

  • تهیه شده از عسل درجه یک و پودر شکر
  • بدون هیچ شیرین کننده شیمیایی
  •  غنی شده با اسیدآمینه،ویتامین‌ها و مواد معدنی مورد نیاز زنبور
  • عدم آسیب رساندن به معده‌ی زنبور به علت عدم استفاده از شیرین‌کننده‌های شیمیایی (قندهای صنعتی)
  • افزایش تخم‌ریزی
  • تامین انرژی زنبور و تحریک تخم‌ریزی بعد از برداشت عسل
  • امکان استفاده از خمیر همزمان با برداشت عسل(به هیچ وجه زنبور آن را ذخیره نمی‌کند)
  • افزایش قدرت بدنی زنبور
  • افزایش طول عمر زنبور عسل
  • افزایش ذخیره‌ی بدنی زنبور برای زمستان گذرانی

ناموجود