خمیر شیرین سوپر گودی بی F3 اسپادانا

52,000 تومان

  • استفاده کمتر زنبور عسل از عسل ذخیره شده در کندو و کمک به بقاء کلنی
  • افزایش ذخایر بدنی و طول عمر زنبور عسل
  • مدیریت تغذیه در زمان عدم امکان شربت دهی
  • تحریک تخم ریزی ملکه
  • تولید ایران،شرکت اسپادانا مکمل

ناموجود