خمیر شیرین فرمونی بی فود(نیم کیلویی)

36,000 تومان

 • تغذیه کلنی های زنبورعسل
 • بهبود زمستان گذرانی و کاهش تلفات زمستانه
 • افزایش ذخایر چربی بدن زنبورهای عسل
 • افزایش تولید ژل رویال
 • به تعویق انداختن نر کشی و افزایش اسپرم زنبورهای نر
 • تامین تمام مواد معدنی، اسیدهای چرب، ویتامین ها و اسیدهای آمینه
 • آرامش کلنی ها و کمک به رفع استرس های ناشی از کوچ و شرایط فقر محیطی
 • افزایش موم بافی
 • کمک به مهار رشد باکتری های لوک اروپایی و آمریکایی
 • افزایش فعالیت چراگری زنبورهای عسل
 • بسته 500 گرمی

ناموجود