دریچه یک طرفه ستاره ای هفت گوهر

40,500 تومان

  •  مناسب برای پرورش ملکه کندو زنبور عسل
  • نصب در ابتدای کلونی ملکه
  • امکان کنترل جفت گیری ملکه
  • مدیریت بهتر میزان ملکه های تولیدی و زنبورهای کارگر
  • ساخت ایران،شرکت هفت گوهر
  • ارسال رنگ صورت تصادفی است

32 عدد در انبار