دیواره فومی

88,300 تومان

  • دیواره فومی جداکننده
  • محدود کننده برای جمعیت های کم و زمستان گذرانی
  • عایق دما
  • استفاده جهت محدود کردن کندو برای بچه گیری
  • ضخامت به اندازه یک قاب استاندارد

ناموجود