شبکه مانع ملکه افقی هفت گوهر

202,500 تومان

  • مدیریت کندو در جلوگیری از بچه دهی
  • نگهداری کندوی چند طبقه و برداشت عسل بیشتر و یکدست با شبکه ملکه شرکت هفت گوهر

60 عدد در انبار