شبکه مانع ملکه افقی هفت گوهر

214,000 تومان

  • مدیریت کندو در جلوگیری از بچه دهی
  • نگهداری کندوی چند طبقه و برداشت عسل بیشتر و یکدست با شبکه ملکه شرکت هفت گوهر

63 عدد در انبار