شربت خوری بشقابی مشکی مستطیل

6,000 تومان

شربت خوری روقابی یا بشقابی جهت تغذیه زنبور عسل استفاده میشود.

این مدل شربت خوری روی قاب قرار می گیرد.

هنگامی که 10 قاب یک کندو پر باشد و جای شربت خوری قابی نباشد از شربت خوری رو قابی استفاده می شود.

شربت خوری رو قابی ساخت ایران می باشد.

3122 عدد در انبار