شربت خوری بشقابی مشکی مستطیل

6,500 تومان

شربت خوری روقابی یا بشقابی جهت تغذیه زنبور عسل استفاده میشود.

این مدل شربت خوری روی قاب قرار می گیرد.

هنگامی که 10 قاب یک کندو پر باشد و جای شربت خوری قابی نباشد از شربت خوری رو قابی استفاده می شود.

شربت خوری رو قابی ساخت ایران می باشد.

2614 عدد در انبار