شربت کمپلکس قند پروبی گالن 25 کیلوگرمی

995,000 تومان

شربت کمپلکس قند پروبی

ارسال فقط با باربری

  • حاوی ترکیبات قند ساده که مصرف آن برای زنبور عسل  بسیار جذاب می باشد
  • این محصول یک جایگزین عالی برای شربت و یا جایگزین عسل زنبور عسل است.
  •  زمانی که در منطقه شهد موجود نباشد و نیاز به تغذیه زنبور عسل باشد باید از ترکیبات جایگزین شهد برای تغذیه زنبور استفاده کرد
  • معمولا از شربت های ترکیب آب و شکر با غلظت های متفاوت در بازه های زمانی متفاوت برای تغذیه زنبور عسل استفاده می شود
  • با توجه به فعالیت زنبوردار و استقرار زنبورستان و کلنی های زنبور عسل در فضاهای دشت یا کوه یا … معمولا دسترسی به آب سالم و تجهیزات مورد نیاز برای تهیه شربت برای زنبوردار مشکل ساز می باشد، لذا می توان به جای آن از شربت های کمپلکس قند پروبی برای تحریک زنبورستان به تخمریزی و یا کاهش استرس بعد از برداشت عسل برای زنبور عسل و یا جایگزین عسل در فصل پاییز برای تغذیه زنبور عسل استفاده کرد
  • شربت کمپلکس قند پروبی  را میتوان با آب ترکیب و غلظت آن را کاهش داد
  • این شربت عمر زنبور عسل را افزایش می دهد
  • استفاده از شربت کمپلکس قند زنبور عسل بسیار آسان میباشد

ناموجود