شماره کندو(رنگ سبز)

30,000 تومان

شماره کندو، برای شماره گذاری کندوها استفاده می شود.

هر 5 بسته برای شماره گذاری 100 کندو استفاده می شود.

 

64 عدد در انبار