عصاره سین بیوتیک زنبورعسل سین بی

275,000 تومان

عصاره گیاهی حاوی جلبک اسپیرولینا زنبورعسل سین بی

  • افزایش تولید اسپرم
  • پیشگیری بیماری های کنه واروا و نوزما
  • بهبود وضعیت کندوهای ضعیف و کاهش تلفات
  • بازسازی فلور میکروبی پس از درمان آنتی بیوتیکی
  • بهبود هضم و جذب مواد غذایی و رفع مشکلات یبوست
  • بهبود نرخ تولید مثل،افزایش جمعیت کندو و افزایش تخم ریزی
  • بهبود عملکرد سیستم ایمنی و افزایش مقاومت در برابر بیماری ها
  • بهبود بیماری های گچی و بیماری های انگلی و قارچی در زنبورعسل و لارو
  • یک لیتری

35 عدد در انبار