فیکسر قاب

480 تومان

فیکسر قاب

تمام پلاستیک

استفاده برای جابجایی کلنی ها

1850 عدد در انبار