فیکسر قاب

480 تومان

فیکسر قاب

تمام پلاستیک

استفاده برای جابجایی کلنی ها

982 عدد در انبار