قفس شاخون هفت گوهر

1,800 تومان

  • قفس شاخون بهترین وسیله جهت جلوگیری از مرگ ملکه ها توسط سایر ملکه ها قبل از تولد میباشد
  • در ایستگاه های پرورش ملکه ، زمانی که چند ملکه به طور همزمان در یک کندو متولد می شوند و یا برای انتقال ملکه باکره به زنبورستان دیگر یا معرفی ملکه متولد شده باکره به کندوچه پرورش ملکه  یا بچه کندو ، قبل از تولد ملکه( بعد از بسته شدن کامل شاخون و اتمام تغذیه لارو توسط زنبورهای کارگر) قفس شاخون روی رابط سوار شده و قابلیت جابجایی با شاخون را دارد.
  • ساخت ایران،شرکت هفت گوهر

6528 عدد در انبار