قفس فشاری معرفی ملکه

11,000 تومان

قفس فشاری معرفی ملکه
این قفس برای اطمینان خاطر بیشتر از پذیرش ملکه در زمان معرفی آن به کار می رود.

57 عدد در انبار