محافظ شاخون هفت گوهر

625 تومان

جهت معرفی شاخون ملکه به کندوچه یا بچه کندو از محافظ شاخون استفاده میشود.

  • محافظ شاخون به گونه ای است که قسمت پایین آن باز است و فضای مورد نیاز برای تولد ملکه از انتهای شاخون را در اختیار ملکه قرار  می دهد و  دیواره شاخون را به گونه ای پوشانده که تخریب شاخون از پهلو توسط سایر زنبورها یا ملکه ها امکان پذیر نباشد.

  • محافظ شاخون هفت گوهر روی رابط سلول ملکه سوار شده و شاخون منتقل می شود و پس از تولد ملکه مجدد قابل استفاده می باشد.

  • ساخت ایران،شرکت هفت گوهر

 

4039 عدد در انبار