موم دوز معمولی

32,000 تومان

موم دوز معمولی

تشکیل شدهد از دسته چوبی میله فلزس و غلطک دندانه ای جهت دوختن موم به سیم

ناموجود