میکروفید (بسته یک کیلوگرمی)

240,000 تومان

  • میکروفید Microfeed
  • مورد استفاده در تهیه کیک جانشین گرده یا مخلوط با شربت جهت تقویت کلنی
  • یک کیلویی

آنالیز میکروفید:

ماده خشک 94 درصد،پروتئین 50 درصد،کربوهیدرات 45 درصد،چربی 1 درصد،خاکستر 4 درصد،اندازه ذرات 100 میکرون

ناموجود