محلول پروبی وار

160,000 تومان

  • محلول کنه کش
  • ترکیب ارگانیک و طبیعی
  • عدم ایجاد مقاومت دارویی
  • التیام دهنده آسیب های ناشی از کنه واروا
  • حاوی ویتامین و عصاره های طبیعی
  • عدم وجود باقیمانده در محصولات کلنی
  • جایگزین مناسب آفت کش های شیمیایی
  • جلوگیری از شیوع بیماری در کلنی
  • یک لیتری

ناموجود