چاقوی پولک تراش برقی

1,200,000 تومان

  • کار با برق
  • بسیار راحت
  • قابلیت تنطیم میزان حرارت و عمق تیغه
  • خطر بریدن دست کاربر در این وسیله تقریبا به صفر رسیده است
  • هر طرف قاب عسل را می توان در یک مرحله پولک تراشی کرد.
  • سرعت کار با این وسیله نسبت به پولک تراش های نوع چاقویی بیستر است.
  • کار با برق شهری، موتور برق و برق باتری خودرو (بوسیله اینورتر)

ناموجود