کیک گرده 10 درصد بی فود(نیم کیلویی)

34,000 تومان

  • افزایش موم بافی
  • افزایش تولید ژل رویال
  • بهبود زمستان گذرانی و کاهش تلفات زمستانه
  • موارد فقر محیطی و شکاف بین فواصل گلدهی
  • افزایش تخم ریزی و رشد سریع کلنی های زنبورعسل
  • بسته های 500 گرمی

476 عدد در انبار