گرده گل خوراکی پروبی (سطل 2/5 کیلویی)

619,000 تومان

  • گرده گل پروبی
  • ضدعفونی و استریل شده
  • عاری از اسپور نوزما و عوامل میکروبی بیماری زا
  • سطل 2.5 کیلویی
  • محصول شرکت پروبی

ناموجود