آرشیو برچسب های: اسیدفرمیک

نحوه استفاده از اسید فرمیک

اسید فرمیک

شما برای استفاده ازاسید فرمیک کنه کش ارگانیک باید یک ظرف تبخیر اسید داشته باشید. برای کنه کشی به ازای هر یک قاب 2.5 سی‌سی اسید فرمیک65 درصد نیاز دارید. اسید را داخل ظرف برزید و روی قاب ها قرار دهید تا تبخیر شود اسید و کنه کشی انجام شود. شما حداقل باید سه دوره