آرشیو برچسب های: انبر قاب گیر

کاربرد انبر قاب گیر

انبر قاب گیر

شما از انبر قاب گیر می‌توانید برای خارج کردن قاب‌ها استفاده کنید. زمانی که کلنی شما جمعیت زیادی دارد و بره موم فراوان بین قاب‌ها چسبیده است،بیرون آوردن قاب برای شما سخت می‌شود. جمعیت هم اجازه این کار را نمی‌دهد. شما با استفاده از این ابزار به راحتی می‌توانید قاب را از کندو خارج کنید.