آرشیو برچسب های: انتقال ملکه

ملکه گیر هفت گوهر

دستگاه ملکه گیر ملکه گیر دستگاهی است که به شما کمک می‌کند تا آسیب کمتری به ملکه خود بزنید. چون شما اگر بخواهید ملکه رو با دست بگیرید و انتقال بدهید، قطعا اگر دقت نکنید، ممکن است ملکه آسیب ببیند و کوچکترین آسیب برای تخم گذاری مشکل ایجاد می‌کند و کیفیت سابق را ندارد. برای