بچه دادن کندو

بچه دهی به عملی گفته می شود که طی آن کندو احساس نیاز به تولید ملکه جدید و تقسیم شدن میکند به این صورت که پس از تولد ملکه جدید ملکه قبل به همراه نیمی از جمعیت کندو را ترک کرده و روی شاخه یا محلی نزدیک ...

به خواندن ادامه دهید