آرشیو برچسب های: بچه دهی

بچه دادن کندو

بچه دهی به عملی گفته می شود که طی آن کندو احساس نیاز به تولید ملکه جدید و تقسیم شدن میکند به این صورت که پس از تولد ملکه جدید ملکه قبل به همراه نیمی از جمعیت کندو را ترک کرده و روی شاخه یا محلی نزدیک به کندو برای  مدت کمی مستقر شده سپس […]