آرشیو برچسب های: ترانس موم دوز

ترانس موم دوز

ترانس موم دوز

شیوه کار این محصول به این‌گونه است که باید برگه موم را داخل قاب به صورت عادی قرار دهید. به جای استفاده از موم دوز، قاب را روی یک سطح صاف قرار دهید و سیم‌های ترانس را به سیم‌های قاب وصل کنید. با جریان برق موم‌ها آب می‌شوند و باعث می‌شود که برگه موم به