آرشیو برچسب های: تله گرده گیر هفت گوهر

تله گرده گیر شرکت هفت گوهر

تله گرده گیر

تله گرده گیر شرکت هفت گوهر شامل دو نوع است. یک نوع آن مخصوص کندو‌های خود شرکت هفت گوهر است و نوع دیگر مخصوص کندو‌های عادی است. برای تشخیص تله گرده‌های معمولی از تله گرده‌های مخصوص، شما باید به قسمت پشت تله گرده توجه کنید. اگر پشت توری که وصل می‌شود به کفی دارای دو