آرشیو برچسب های: تولید ملکه

کاربرد قفس شاخون

کاربرد قفس شاخون

کاربرد قفس شاخون برای مواردی است که چند شاخون در کندو وجود دارد بعد از بدنیا امدن اولین ملکه بقیه شاخون‌ها رو خراب می‌کند. برای محافظت از دیگر شاخون‌ها و نگهداری کردن از همه ملکه‌ها از این قفس‌ها استفاده می‌شود. قفس شاخون دو نوع دارد یک نوع آن پیوندی برای زمانی که شما پیوند زده‌اید

جنتر پرورشگاه ملکه

جنتر پرورشگاه ملکه

جنتر محصولی که شما می‌تواند به جای پیوند زدن از این دستگاه استفاده کنید. این محصول در امر تولید ژل رویال و پرورش ملکه دستگاهی بسیار کاربردی است. قسمت جلوی این دستگاه همانند یک شبکه مانع ملکه عمل می‌کند. قسمت پشت شما باید سلول‌ها را قرار دهید تا ملکه در اون سلول‌ها تخم گذاری کند،