آرشیو برچسب های: تک قاب

کاربرد ایزولاتورها

ایزولاتور

اصلی‌ترین کار ایزولاتور‌‌ها حبس کردن ملکه بین یک یا چند قاب هست. جهت مدیریت تخم گذاری ملکه در زمان برداشت عسل و هنگام پیوند زدن. شما با استفاده از این محصول می‌توانید تخم‌ها ولار‌های یک دست داشته باشید.   تک قاب: این نوع از ابزار روی یک قاب وصل می‌شود. و برای پیوند داشتن لارو‌های