آرشیو برچسب های: جعبه حمل ملکه

جعبه ویژه حمل ملکه چیست؟

جعبه حمل ملکه

جعبه ویژه حمل ملکه به شما کمک می‌کند تا ملکه را همراه با تعدادی زنبور جابه جا کنید. شما با اطمینان کامل می‌توانید ملکه را جابه جا کنید بدون کوچک‌ترین آسیبی به ملکه و زنبور‌ها. این محصول همچنین دارای یک شربت خوری است که زنبور‌ها بتوانند با مصرف شربت مدت طولانی زنده بمانند.   شما