آرشیو برچسب های: جنتر پرورشگاه ملکه

جنتر پرورشگاه ملکه

جنتر پرورشگاه ملکه

جنتر محصولی که شما می‌تواند به جای پیوند زدن از این دستگاه استفاده کنید. این محصول در امر تولید ژل رویال و پرورش ملکه دستگاهی بسیار کاربردی است. قسمت جلوی این دستگاه همانند یک شبکه مانع ملکه عمل می‌کند. قسمت پشت شما باید سلول‌ها را قرار دهید تا ملکه در اون سلول‌ها تخم گذاری کند،