آرشیو برچسب های: خواص عسل

معجون دوسین

دوسین

ترکیب عسل و سیاه دانه ترکیب این دو ماده را عموم مردم دوسین می‌نامند. این معجون برای درمان بسیاری از بیماری‌ها موثر است. برا اساس طب اسلامی و سنتی یک واحد سیاه‌دانه را بکوبید به همراه سه واحد عسل(گون یا هر نوعی) ترکیب کنید. سیاه‌دانه باید آسیاب و بلافاصله با عسل مخلوط کنید. این ترکیب