آرشیو برچسب های: دریچه

دریچه پرواز عمودی هفت گوهر

دریچه پرواز عمودی

دریچه پرواز عمودی از جنس پلاستیک است و برعکس دیگر دریچه های تغیرر شکل نمی‌دهد. این دریچه از سه بخش تشکیل شده، دو نگدارنده و یک تکه دیگر که اصلی‌ترین بخش است. این درچه از لحاظ ظاهری کاملا شبیه دیگر دریچه‌ها است. برای استفاده از این دریچه دو قسمت کوچکتر که حکم نگدارنده را دارند