آرشیو برچسب های: دودی زنبوراداری

کاربرد دودی زنبورداری

دودی زنبورداری

از مهم‌ترین ابزار زنبورداری شما باید دودی زنبورداری را در بین تجهیزات خود داشته باشید. این ابزار با ایجاد تداخل در حس بویایی زنبورعسل از تهاجی شدن جلوگیری می‌کند و ما می‌توانید به راحتی از کندو خود بازدید کنید. استفاده از دودی به کتنرل کنه واروا نیز کمک می‌کند. با ایجاد دود در کندو زنبور‌ها