آرشیو برچسب های: دیواره جداکننده

دیواره فومی

دیواره فومی

این دیواره یک جدا کننده است. از آن برای عایق کردن کندو در برابر سرما، محدود کردن کندوهابی کم‌جمعیت و قسمت بندی کندو استفاده کنید. دیگر کاربرد این محصول در هنگام بچه گیری فضای داخل کلنی را محدود می‌کنید. شما با استفاده از این دیواره می‌توانید کندویی سه جهته داشته باشید، با بیرون یک قاب