آرشیو برچسب های: رنگ‌آمیزی

رنگ امسال ملکه زنبورعسل 2024

رنگ ملکه

رنگ ملکه هر سال برای تشخیص راحت‌تر ملکه از زنبور‌های کارگر رنگی انتخاب می‌شود. این انتخاب رنگ بصورت جهانی است و هر سال در جهان یک رنگ واحد دارد. علاوه‌بر اینکه می‌توانید ملکه را راحت‌تر از دیگر زنبور ها تشخیص دهید می‌توانید سن ملکه را هم مشخص کنید. از آنجایی که امسال سال 2024 هستیم،