آرشیو برچسب های: زنبور قرمز

تله زنبور قرمز

تله زنبور

تله زنبور قرمز دارای دو ورودی است که از یکی از آنها زنبور‌های قرمز وارد می‌شوند. در ورودی دیگر باید طعمه را وارد کنید تا زنبور‌های قرمز به دام بیوفتند. شما می‌توانید برای طعمه از چربی گوسفند یا جگر مرغ استفاده کنید. بعد از اینکه زنبور‌ها به وسیله بوی طعمه جذب شدند درون توری تله