آرشیو برچسب های: شربت خوری بردمن

شربت خوری بردمن

شربت خوری بردمن

شربت خوری یا آبخوری بردمن تقریبا 800 سی‌سی حجم دارد. این شربت خوری را از دریچه پرواز داخل کندو قرار دهید تا زنبور ها از شربت یا آب داخل محفظه استفاده کنند. شما ابتدا باید مخزن این شربت خوری را پر کنید بعد درب شربت خوری را ببندید و برعکس کنید.حالا شما می‌توانید شربت خوری