آرشیو برچسب های: شربت خوری توقابی

شربت خوری توقابی

شربت خوری توقابی

شربت خوری توقابی تولید شرکت ترنج است. این شربت خوری‌ها به قسمت بالای قاب وصل می‌شوند و همانند یک قاب عمل می‌کنند. این شربت خوری دارای یک شیار است که شما می‌توانید برگ موم را به آن بدوزید. شما می‌توانید به جای استفاده از یک شربت خوری بزرگ که درسترسی زنبور کمی سخت است از