آرشیو برچسب های: شربت

شربت خوری چهار لیتری هفت گوهر

شربت خوری چهار لیتری

شربت خوری چهار لیتری مخصوص کندوهای چوبی معمولی است. این شربت خوری دارای چهار محفظه جدا‌گانه است که دو قسمت برای شربت و دو قسمت دیگر مخصوص کیک است. محل قراری گیری این شربت خوری قسمت بالای کندو دقیقا زیر درب است. محفظه‌های سمت چپ و راست مخصوص شربت است، شما باید دو درپوشی که

شربت خوری توقابی

شربت خوری توقابی

شربت خوری توقابی تولید شرکت ترنج است. این شربت خوری‌ها به قسمت بالای قاب وصل می‌شوند و همانند یک قاب عمل می‌کنند. این شربت خوری دارای یک شیار است که شما می‌توانید برگ موم را به آن بدوزید. شما می‌توانید به جای استفاده از یک شربت خوری بزرگ که درسترسی زنبور کمی سخت است از

شربت خوری بردمن

شربت خوری بردمن

شربت خوری یا آبخوری بردمن تقریبا 800 سی‌سی حجم دارد. این شربت خوری را از دریچه پرواز داخل کندو قرار دهید تا زنبور ها از شربت یا آب داخل محفظه استفاده کنند. شما ابتدا باید مخزن این شربت خوری را پر کنید بعد درب شربت خوری را ببندید و برعکس کنید.حالا شما می‌توانید شربت خوری