آرشیو برچسب های: شماره کندو

کاربرد شماره کندو

شماره کندو

برای مدیریت بهتر زنبورستان زنبوردار‌ها معمولا از شناسنامه‌های زنبورداری استفاده می‌کنند. برای استفاده از این شناسنامه باید کلنی های شما شماره داشته باشند که قبلا از ماژیک یا رنگ استفاده می‌شد. گاهی اوقات پیش می‌آید که شما بخواهید بین کلنی‌ها جابه‌جایی یا جای آن ها را عوض بکنید. شما می‌توانید با عوض کردن شماره کندو